terug

De wereldproblemen en jij
Spiri´s voorspelden het jaren geleden al: alle hebzucht zou in deze tijd aan het licht komen.
Je hoeft de laatste jaren de krant maar open te slaan of een nieuwsprogramma op te zetten om te kunnen zien dat die voorspellingen zijn uitgekomen.
Maar is daarmee de hebzucht ook aan het verdwijnen? Of een beetje aan het verminderen? Wat we in ieder geval zien is dat 'de politiek' probeert de hebzucht beter aan banden te leggen.

De spiri's verkondigen ook al jaren dat Nederland een strook grond wordt voor de Duitse kust.
Dat gelooft niemand. Nederland is immers HET land dat kennis heeft ontwikkeld ten aanzien van waterkering. Kennis die de hele wereld benut.
Maar ook wetenschappers hebben inmiddels het e.e.a. voorspeld n.a.v. de stijgende zeespiegel. De jongste cijfers over de zeespiegelstijging laten zien dat het smelten van het pool- en landijs cumulatief is: het smelten gaat steeds sneller. Gebieden op aarde die het meeste risico lopen om bij een springvloed o.i.d. onder water te lopen zijn apart genoeg de dichtstbevolkte. Dat is niet toevallig. Economische activiteiten zijn de hele geschiedenis door ontplooid rond belangrijke verkeersknooppunten. Havens zijn dat. Rivierdelta's zijn een prachtige basis voor havens. In de bovenste regionen van de lijst door het water bedreigde gebieden staan o.a. Manhattan, Bangladesh en Nederland.

Een buitenwijk van New York liep in oktober 2012 tijdens orkaan Sandy onder water. Het heeft er alle schijn van dat de Amerikaanse overheid het gebied al heeft opgegeven want staatshulp voor de herbouw is er niet. Dat door diezelfde orkaan de straten en enkele metro's in Lower Manhattan onder water hebben gestaan is weinig in het nieuws geweest maar in een recente uitzending van 'André (Kuipers) op aarde' waarschuwde een wetenschapper dat 'slechts' 1 meter water meer dan tijdens Sandy zou zorgen voor het compleet onderlopen van de metro en totaal ontwrichten van 's werelds machtigste economisch centrum.

Een andere orkaan veroorzaakte in maart 2011 de ramp bij Fukushima. Eerder deze maand zijn Japanse technici begonnen met de definitieve ontmanteling van de zwaar beschadigde kernreactoren. Zeewater dat als koeling wordt gebruikt is sedert 2011 met grote hoeveelheden radioactief besmet terug de oceaan ingestroomd. Wetenschappers wijten het verdwijnen van vis voor o.a. de kust van de Verenigde Staten aan deze ramp. Dat er tijdens het ontmantelingsproces nog steeds straling zal vrijkomen is niet uitgesloten. De ontmanteling gaat 30 tot 40 jaar duren. De verdere stijging van de zeespiegel maximaal die tijd.
Desondanks en ondanks dat iedereen het er over eens is dat kernenergie de duurste vorm van energie is, worden er nog steeds kerncentrales bijgebouwd, o.a. in Engeland.

In Nederland staan ook twee kerncentrales aan de kust. Denken dat de hondsbossche zeewering bij Petten die centrale wel tegen een springvloed zal beschermen lijkt me een hooghartig standpunt. Of de dam in de Westerschelde bij een tsunami het water bij onze enige kernenergiecentrale in Borsele in Zuid-Beveland kan weghouden is niet zeker.
Er staan in heel de wereld veel kerncentrales aan kusten, maar ook vele in steeds dichter bevolkte gebieden.

Wat zeggen de spiri's eigenlijk over de overbevolking? Sedert oktober 2007 zouden we volgens allerlei tellingen met 7 miljard mensen op deze planeet leven. De groei van de wereldbevolking is net zo cumulatief als het smelten van het oerijs.
In de nieuwsbrieven en lichtkranten en hoe dies meer moge heten waarin spiritueel ontwikkelden hun voorspellingen en duidingen schrijven is een teneur dat 'Moeder Aarde' haar eigen maatregelen aan het nemen is tegen haar grootste plaag: de mensheid.
Een deel van die mensheid en met name veel wetenschappers en machthebbers denken dat er genoeg ruimte is voor groei met nog een paar miljard mensen meer.
Ze bouwen voedselproductiebedrijven in woestijnen langs kusten, waar de energie wordt opgewekt met zonnepanelen en ontzilt water volledig geautomatiseerd eetbare gewassen van water voorziet, bedenken planten- en dieren 'warenhuizen', duurzame groeiprojecten enz. enz.
Maar wordt de wereld daar leefbaarder van? Is het wel echt gezond voedsel?
Sommige mensen beweren dat al die experimenten met voedselproductie niet zozeer met de groeiende overbevolking te maken hebben, maar meer met het idee dat niet-overkoepeld wonen niet lang meer mogelijk zal zijn in een wereld waar economische motieven de zorg voor het milieu hebben overvleugeld.
Zijn dit waanideeën van doemdenkers? Kampioenen in worst case scenario's bedenken? Mensen die beweren dat de hebzucht zodanig blijft botvieren dat de milieuproblemen onomkeerbaar zijn of in ieder geval het natuurlijk leven in de buitenlucht onmogelijk maken, noemen zichzelf opvallend vaak een realist.
Waar zijn ze dan realist in?

In de onontkoombaarheid van hebzucht als een onuitroeibare menselijke eigenschap misschien?
Maar zijn we dan niet met zijn allen bezig om de wereld een beetje mooier te maken?
Is dat aan het licht komen van al die malversaties die worden ingegeven door hebzucht dan niet het begin van de oplossing er van?
De spiri's zeggen van wel.
Zij scharen zich in ieder geval niet bij de pessimistische denkers in onze wereld. Al was het maar omdat spiritueel 'ontwaakten' de dingen nemen zoals ze zijn. Minder wakkeren op het spirituele pad verwarren dat nog al eens met dat het niet zou uitmaken wat je doet. Maar niets is minder waar.

Mijn eerste yoga- en meditatie docente leerde me:
Niets is goed of kwaad
tot je er zelf een etiket op plakt.

Dus als jij denkt dat de wereld beter wordt, wordt die beter.
Als jij denkt dat de wereld slechter wordt, wordt die slechter.
Voor jou.
Of je wel of niet vissenvoer wilt worden voor de nieuwe Duitse kust is een keuze die je met je eigen verstand kunt maken.

Maar of je kanker krijgt door radioactieve straling of andere milieuvervuiling heb je niet zelf voor het kiezen. Nu kun je misschien nog gezond wonen op het boerenland in Frankrijk, of in de sneeuw in Tibet (over het mensonterende machtsmisbruik van de Chinezen heb ik het nu maar even niet), maar als de wereld nog voller wordt, is maar de vraag hoe gezond leven dat nog is.

Goed en kwaad bestaan, daar is niemand het over oneens.
Zal dat ooit veranderen?
Minimaal de balans tussen goed en kwaad hebben we met elkaar voor het kiezen.
Om te beginnen bij je zelf.
Jij kiest tussen actie, reactie of geen actie.
Geen actie is ook een keuze, een actie.
Elk moment, elke gedachte bepaalt jouw werkelijkheid, onze gezamenlijke gedachten en acties die van ons allemaal.

Gaan we op zoek naar een nieuwe planeet om te koloniseren om de ongebreidelde groei van het menselijk leven het hoofd te kunnen bieden? Of gaan we onszelf beperken in de voortplantingsdrift?
Gaan we op zoveel mogelijk daken zonnepanelen installeren of bouwen we liever meer kerncentrales?
Gaan we oorlogen met oorlog voeren te lijf of met andere middelen?
Gaan we onbewustheid te lijf met educatie of laten we 'gods water over gods akkers vloeien'?
Blijf je een stadsmens die vervreemd is van de natuur of ga je natuur meer plek geven in je leven?
Blijf je prefab voedsel in de supermarkt kopen of ga je naar de biologische winkel of misschien zelfs ergens kleinschalig een deel van je eigen groenten en fruit verbouwen?
Blijf je je vrouw slaan of ga je in therapie?
Ja, ik raap maar wat voorbeelden bij elkaar aan keuzes waar we ons voor geplaatst zien. Je kan er zelf vast nog wel meer bedenken.

De hippies zeiden het al in de zestiger jaren van de vorige eeuw: Verander de wereld en begin bij je zelf. Hoe meer mensen helder en zuiver denken en daardoor hun keuzes en handelingen laten bepalen, hoe meer kans we hebben de grote problemen in de wereld samen goed aan te kunnen pakken.
Hoe groot die kans is voorspelt nog niemand.Marja Oosterman
november 2013


Andre op Aarde 22/11/2013 (uitzending gemist)

 

 
hebzuchtstijgende zeespiegel


orkanen
Fukushima
kernenergie

overbevolking
milieuvervuiling